Învățați limba turcă

Învățați limba turcă

1. Ca urmare a relațiilor economice și comerciale și a legăturilor istorice și culturale  ale Turciei cu celelalte țări ale lumii, în prezent limba turcă este predată ca limbă străină și se răspândește rapid în întreaga lume. Odată cu creșterea numărului de cursanți și experienţele se diversifică.

Prin înființarea Centrelor Culturale Turce ce aparțin de Institutul Yunus Emre cei care doresc să studieze limba turcă au oportunitatea de a învăța această limbă ca limbă străină în țara lor.

În cadrul cursurilor de limba turcă organizate la Centrele Culturale Turce sistemul educaţional are ca punct de reper nivelurile și competențele de limbă, conform principiilor de predare a limbilor străine și conform Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi. Facilitățile tehnologice sunt utilizate frecvent la cursuri, de asemenea, sunt utilizate materiale de curs pregătite, folosind metode moderne pentru a răspunde necesităților cursanților.

Pe lângă cursurile generale de limba turcă, în cadrul centrelor sunt organizate cursuri de limba turcă pentru afaceri, pentru turism, ateliere de traducere, cursuri de limba turcă pentru copii; cursanții care obțin rezultate bune au posibiltatea de a beneficia de „Școala de vară pentru limba turcă”. În cadrul programului „Școala de vară pentru limba turcă”, cursanții au posibilitatea de a-și aprofunda cunoştinţele de limba turcă şi de a cunoaște Turcia şi cultura acesteia.

2. Toată lumea învață limba turcă

Din 2009 până în prezent, 26.000 de cursanți au învățat limba turcă în cadrul Centrelor Culturale. În afara de cursurile organizate în cadrul Centrelor Culturale se deschid și grupe private de limba turcă pentru cei care lucrează în armată, în domeniul bancar, pentru oamenii de afaceri (limba turcă pentru afaceri), pentru elevi și pentru studenții de la turcologie.  De asemenea, se asigură materiale  de curs sau profesori pentru cursurile de limba turcă din cadrul organizațiile neguvernamentale.

Particularităţile individuale ale cursanţilor reprezintă un reper

În procesul educativ, sunt luate în considerare particularităţile individuale ale cursanţilor, cunoştinţele şi abilităţile acestora astfel încât să se faciliteze participarea efectivă a acestora la curs. Când sunt formate grupele, se iau în considerare scopul pentru care cursanţii învaţă limba turcă, vârsta cursanţilor, nivelul de educaţie precum şi particularităţile care îi definesc.

Metode moderne de predare a limbii

 În cadrul cursurilor de limba turcă organizate la Centrele Culturale Turce, sistemul educaţional are ca punct de reper  nivelurile și competențele de limbă, conform principiilor de predare a limbilor străine și conform Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi. Facilitățile tehnologice sunt utilizate frecvent la cursuri.

Oferim cursanților noștrii posibilitatea de a face practică în cadrul cluburilor de conversație

Pentru a consolida cunoștințele dobândite de cursanți organizăm „Cluburi de conversație”. În cadrul acestor cluburi, unde pot fi discutate diverse subiecte fără predare și fără examene, cursanții au posibilitatea de a învăța limba în mediul natural.

Organizăm ore de lectură

Pe lângă cursurile în cadrul cărora se acordă importanță tehnicilor dramatice, cel puțin o dată pe săptămână în cadrul bibliotecilor sunt organizate „Ore de Lectură”

Materialele de curs sunt variate

Cursurile de limba turcă sunt organizate în săli în care mesele și scaunele sunt așezate în forma literei „U” iar grupele sunt formate din 8-16 cursanți. Sunt utilizate materiale de curs pregătite folosind metode moderne pentru a răspunde necesităților cursanților; sunt folosite materiale audio-vizuale precum manuale de curs, manuale de lucru, manuale pentru profesori, cărți și texte pentru lectură, cărți îmbogățite (cartea Z); dicționar interactiv, dicționar cu imagini tematice, ilustrații pentru convorbiri și postere lingvistice.

Învățarea limbii turce fără limite de timp și spațiu

Solicitările privind învățarea limbii turce sunt în creștere în întreaga lume.Au început lucrările pentru programul de Învațare a Limbii Turce la Distanță cu scopul de a crea pachete de programe și clase virtuale de limba turcă, pentru a răspunde mai ales necesității celor ce doresc să învețe limba turcă la distanță.