De ce Yunus Emre

De ce Yunus Emre

Yazıcı-dostu sürüm

Institutul Yunus Emre a fost denumit după Yunus Emre, un adept al sufismului care a trăit în secolele XIII şi XIV. Cea mai importantă caracteristică a sa este faptul că el reprezintă un simbol al valorilor umane, dragostei şi păcii. Astfel, Institutul îşi propune să promoveze cultura şi arta turcă în întreaga lume şi activează pentru întărirea păcii în lume, o lume în care ne putem înţelege unii pe alţii prin intermediul celei mai competente, politicoasă şi unică limbă a civilizaţiei. Pentru îndeplinirea acestui scop şi pentru a arăta că avem ceva de spus întregii lumi, întâi trebuie să ne facem înţeleşi şi să promovăm valorile noastre culturale în cel mai adecvat mod posibil. Nu este o coincidenţă faptul că am ales numele lui Yunus Emre pentru denumirea institutului nostru care activează pe baza unei abordări a persoanei. Această personalitate nu numai că a contribuit la dezvoltarea limbii turce prin poeziile sale, în acelaşi timp, prin filozofia sa care se baza pe valorile universale umane, el a transmis mesaje pentru ca oamenii să trăiască în pace şi respectând valorile comune, fără a face nici un fel de discriminare în ceea ce priveşte religia, limba şi rasa umană. Obiectivul stabilit de Institutul Yunus Emre este de a conserva această filozofie în toate activităţile întreprinse de el.