Çocuklar İçin Türkçe Seti

URL Kısaltması: 
cocuklar-icin-turkce
Kapak Resmi: 

“Turqishtja për Fëmijë” (ÇİT) 2 Libri i mësuesit

Seti “Turqishtja për Fëmijë” (ÇİT)

“Seti Turqishtja për Fëmijë (ÇİT)” i përpiluar nga një komision i përbërë nga mësues të turqishtes me detyrë në Qendrat Kulturore Turke Yunus Emre dhe specialistë të fushës; përmban librat e mësimit,librat udhëzues për mësuesin, regjistrimet audio dhe këngë.

“Turqishtja për Fëmijë” (ÇİT) 2 Libri i mësimit

Seti “Turqishtja për Fëmijë” (ÇİT)

“Seti Turqishtja për Fëmijë (ÇİT)” i përpiluar nga një komision i përbërë nga mësues të turqishtes me detyrë në Qendrat Kulturore Turke Yunus Emre dhe specialistë të fushës; përmban librat e mësimit,librat udhëzues për mësuesin, regjistrimet audio dhe këngë.

“Turqishtja për Fëmijë” (ÇİT) 1 Libri i mësuesit

Seti “Turqishtja për Fëmijë” (ÇİT)

“Seti Turqishtja për Fëmijë (ÇİT)” i përpiluar nga një komision i përbërë nga mësues të turqishtes me detyrë në Qendrat Kulturore Turke Yunus Emre dhe specialistë të fushës; përmban librat e mësimit,librat udhëzues për mësuesin, regjistrimet audio dhe këngë.

“Turqishtja për Fëmijë” (ÇİT) 1 Libri i mësimit

Seti “Turqishtja për Fëmijë” (ÇİT)

“Seti Turqishtja për Fëmijë (ÇİT)” i përpiluar nga një komision i përbërë nga mësues të turqishtes me detyrë në Qendrat Kulturore Turke Yunus Emre dhe specialistë të fushës; përmban librat e mësimit,librat udhëzues për mësuesin, regjistrimet audio dhe këngë.

Set “Turski jezik za djecu” 2 Priručnik za predavača

 

Set “Turski jezik za djecu”

Set “Turski jezik za djecu”, pripremljen od strane stručne komisije formirane od predavača turskog jezika i stručnjaka na ovom polju, sastoji se od udžbenika, priručnika za predavače, pjesama i audio zapisa.

Set “Turski jezik za djecu” 2 Udžbenik

Set “Turski jezik za djecu”

Set “Turski jezik za djecu”, pripremljen od strane stručne komisije formirane od predavača turskog jezika i stručnjaka na ovom polju, sastoji se od udžbenika, priručnika za predavače, pjesama i audio zapisa.

Set “Turski jezik za djecu” 1 Priručnik za predavača

Set “Turski jezik za djecu”

Set “Turski jezik za djecu”, pripremljen od strane stručne komisije formirane od predavača turskog jezika i stručnjaka na ovom polju, sastoji se od udžbenika, priručnika za predavače, pjesama i audio zapisa.

Set “Turski jezik za djecu” 1 Udžbenik

Set “Turski jezik za djecu”

Set “Turski jezik za djecu”, pripremljen od strane stručne komisije formirane od predavača turskog jezika i stručnjaka na ovom polju, sastoji se od udžbenika, priručnika za predavače, pjesama i audio zapisa.

Set “Il turco per bambini” 2 Libro dell’insegnante

Set “Il turco per bambini”

Il set “Çocuklar İçin Türkçe” (ÇİT), preparato da una commissione di insegnanti di lingua turca e esperti che lavorano nei centri culturali dell’Istituto Yunus Emre, è composto dai libri di testo, libri per insegnanti, canzoni e registrazioni di ascolto.

Set “Il turco per bambini” 2 Libro di testo

Set “Il turco per bambini”

Il set “Çocuklar İçin Türkçe” (ÇİT), preparato da una commissione di insegnanti di lingua turca e esperti che lavorano nei centri culturali dell’Istituto Yunus Emre, è composto dai libri di testo, libri per insegnanti, canzoni e registrazioni di ascolto.